PROBIOMEL

Onkologia

Melanomaren biomarkagailuetan oinarritutako diagnosien bilaketa eta balioestea

Azaleko melanoma da azaleko minbiziari lotutako heriotz gehien eragiten duena, metastasiak eragiteko gaitasun ikaragarria duelako eta kimioterapiarekiko erresistentzia izugarria duelako.

Proiektu honetan, biomarkagailu berriak bilatzea proposatu dugu etapa aurreratuan dauden tokiko melanomak dituzten eta 5 urte baino gehiago biziraun duten gaixoen eta luzaroan biziraun ez dutenen artean.
Gongoil zelatarien eta metastasi linfatikoen geneen transkripzioak aztertuz, gaixoen biziraupenari lotutako geneen adierazpen seinaleak bilatuko ditugu eta erantzun kinikoekin zerikusia duten gene-taldeena ere.

Identifikatutako geneek melanomaren garapena aldatzen duten ala ez aztertuko dugu arratoietan aztertutako zelula melanoma metastatikoko modelo desberdinak baliatuta.

Proiektu bazkideak

Proiektuen zuzendaria : Ignacio LARRÁYOZ
Rioja Salud – CIBIR

I am test text for Call to action.