EPICHRONIC II

Gaixotasun kronikoak – 2 motako diabetesa

Diabetesaren aurkako sendagai berrien eragina 2 motako diabetesaren tratamenduan eta gaixoen segurtasuna: erronka farmakoepidemiologikoa

Europa mailan, 2. motako diabetesa nabarmen igo da.
Merkatuan azken aldian aurki daitezkeen diabetesaren aurkako sendagai berriak gero eta gehiago direla kontuan hartuta, haien lekua hobetu zehaztu beharra dago DT2 diabetearen kudeaketa bizitza errealeko testuinguruan.

Argi eta garbi identifikatu behar dira eredu berri horiek, espero diren eta espero ez dren emaitzak eta atxikitako gaixoak haintzat hartuta, sendagai berrien efektu gogaigarriak berehala identifikatu ahal izateko.
EPICHRONIC ikerketa erabili da frantziar eta espainiar osasuneko datu-baseetako lankidetzako prozedurak ebaluatzeko orduan gaixotasun kronikoen barruan eskala handian ikerketa epidemiologikoak egiteko.
Ikerketa honek DT2ren nagusitasuna ebaluatzeko bideragarritasuna frogatu du Piirinioetako bi aldeetan eskuratutako osasun-datuetan oinarrituta.

Proiektu berri horren helburua DT2 eremuaren inguruan inkesta zehatzago eta luzeranzkoak egitea da, kohorte handi bat eraikitzeko DT2 duten gaixoen multzoan oinarrituta, hari lotutako arazoak eta tratamentuen benetako ereduak probatzeko.

Proiektu bazkideak

Proiektuen zuzendaria : Maryse LAPEYRE-MESTRE
Université Paul Sabatier Toulouse

I am test text for Call to action.